Giờ cao điểm mặt trời là gì?

Trong quá trình thiết kế hệ thống chiếu sáng đường phố bằng năng lượng mặt trời không nối lưới, bạn thường phải đối mặt với thách thức ban đầu là tính Số Giờ Mặt Trời Cao điểm của vị trí của bạn để trải nghiệm năng lượng tối đa từ hệ thống PV năng lượng mặt trời của bạn.

Nếu bạn không phải là nhân viên kỹ thuật PV, việc tìm hiểu giờ nắng cao điểm và tính toán nó có thể là một nhiệm vụ khó khăn.

Nhưng,

Đừng lo lắng, trong bài đăng này, chúng tôi đã thực hiện quy trình đơn giản nhất có thể để bạn hiểu và áp dụng tương tự cho cài đặt PV của mình.

Để bắt đầu,

Chúng ta hãy xem xét rõ ràng thuật ngữ này.

Trong thuật ngữ đơn giản,

Số giờ Mặt trời cao điểm là số giờ trong ngày khi Mặt trời ở mức bức xạ cực đại.

Giá trị của PSH khác nhau ở mỗi vị trí, điều này là do một số yếu tố nhất định sẽ được thảo luận ngay sau đây.

Trước đó, hãy chia nhỏ các tính năng kỹ thuật; bởi vì có nhiều thứ hơn để định nghĩa.

Bức xạ trung bình từ mặt trời đo được trên bề mặt trái đất trong một ngày quang đãng hoặc giữa trưa là khoảng 1000W / m2. (Giá trị này là tiêu chuẩn cho tất cả các thử nghiệm & phép đo PV.)

Số giờ trong ngày mà một địa điểm chịu giá trị bức xạ này được gọi là Giờ Mặt Trời Cao điểm.

1 Giờ Mặt Trời tương đương với 1000 W / m2 của bức xạ mặt trời thu được trong 1 giờ.

3 Giờ Mặt Trời tương đương với 1000 W / m2 của bức xạ mặt trời thu được trong 3 giờ.

Do đó, đơn vị đo lường là kWh / m2. Nó cũng được biểu thị bằng kWh / m2 ngày, điều này đề cập đến tổng số Giờ Mặt trời Cao điểm trong một ngày.

Bắt đầu sớm hơn,

Dựa trên vị trí của bạn, có một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của Giờ cao điểm.