Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp sản phẩm chiếu sáng chuyên nghiệp nhất, Ánh sáng được phân phối hoàn hảo

Sứ mệnh: Nghiên cứu và phát triển thêm nhiều mẫu mã sản phẩm đèn led tiết kiệm điện, giá trị và an toàn.

Khái niệm quản lý

Đối với khách hàng: Chất lượng, Dịch vụ, Giá trị

Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đèn LED chất lượng cao và có giá trị, dịch vụ bán hàng & sau bán hàng tuyệt vời

Đối với nhân viên: Tiềm năng, Chăm sóc, Tăng trưởng

Quan tâm đến cảm xúc của nhân viên trong giai đoạn làm việc, thúc đẩy tiềm năng, giúp họ phát triển từ công việc

Đối với đối tác: Win-Win, Tăng trưởng, An toàn

Công ty đèn đường Trung Quốc luôn giữ mối quan hệ hợp tác tuyệt vời với các đối tác, chúng tôi tin rằng chỉ hợp tác Win-Win mới có thể giúp doanh nghiệp lớn mạnh và mang lại cho khách hàng và nhân viên những lợi ích tuyệt vời

Đối với Công ty: Chất lượng, An toàn, Phát triển.

Là một công ty, phải có trách nhiệm với khách hàng, nhân viên, đối tác và Quốc gia. quan tâm hơn đến sản xuất an toàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đưa vào phát triển