+ 86-15992930017|[email protected]

Nabíjení baterie: Vícefázové nabíjení

//Nabíjení baterie: Vícefázové nabíjení

Nabíjení baterie: Vícefázové nabíjení

Nabíjení baterie: Vícefázové nabíjení

Než se ale ponoříme přímo do Kapitola 3: Funkce a vlastnosti solárního regulátoru nabíjení, měli bychom se podívat na nezbytné informace o nabíjení baterie.

Pokud jste již s touto informací docela dobře obeznámeni, můžete skočit kapitola 3 odtud.

Nalijte vodu do šálku

Nalijte vodu do šálku

2.1 Stručná interpretace

Představte si nalití vody do šálku - na začátku budete nalévat rychleji; když je šálek téměř plný, průtok vody se zpomalí, takže voda nebude přetékat z pohárku. Naopak, pokud budete nalévat vodu rychleji, je pro vás těžké zastavit průtok na konci a voda z té šálky přeteče.

Nabíjení solární baterie

Nabíjení solární baterie

Stejná teorie platí pro nabíjení baterie:

  • Když je baterie téměř vybitá, řadič nabíjení dodává hodně energie pro rychlé nabíjení
  • Když je baterie téměř nabitá, zpomaluje nabíječku regulací jejího napětí a proudu.
  • Když je baterie nabitá, vyšle pouze pramínek energie, aby se udržela na plné nabití.

Jedná se o tzv. Vícestupňové nabíjení.

Příklad 2.2: Fáze 3-4

Nastavit body:

Abychom se ujistili, že můžete snadno porozumět následujícímu obsahu, který odkazuje na příklad vícestupňového nabíjení (fáze 3-4), nejprve si vysvětlíme žargon „nastavené hodnoty“.

Stručně,

ovladač solárního nabíjení je nastaven tak, aby změnil rychlost nabíjení při specifických napětích, která se nazývají nastavené hodnoty.

Nastavené hodnoty jsou obvykle teplotně kompenzovány a toto téma probereme po příkladu vícestupňového nabíjení.

Nyní se podívejme podrobně na příklad

Následuje příklad od společnosti MorningStar, který má fáze nabíjení 4.

Etapy nabíjení MorningStar 4

Zdroj: MorningStar, 4 fáze nabíjení

2.2.1 Stage 1: Hromadné nabíjení

V této fázi je banka baterií nízká a její napětí je nižší než nastavená hodnota absorpčního napětí. Řadič solárního nabíjení tedy do banky baterií odešle co nejvíce dostupné sluneční energie k dobití.

2.2.2 Stádium 2: Absorpční poplatek

Když jeho napětí dosáhne nastavené hodnoty absorpčního napětí, výstupní napětí regulátoru solárního nabíjení si bude udržovat relativně konstantní hodnotu. Stabilní vstup napětí zabraňuje přehřátí baterií a přehřátí plynu. Baterie může být v této fázi plně nabitá.

2.2.3 Stádium 3: Float poplatek

Jak víme, banka baterií je plně nabita ve fázi absorpce a plně nabitá baterie již nemůže přeměnit sluneční energii na chemickou energii. Další výkon z regulátoru nabíjení bude přeměněn pouze na vytápění a plynování, protože je přebíjení.

Pramínek z kohoutku

Pramínek z kohoutku

Plovoucí fáze je navržena tak, aby zabránila bateriovému bloku v dlouhodobém přebíjení. V této fázi regulátor nabíjení sníží nabíjecí napětí a dodá velmi malé množství energie, například pramínek, aby se udržela baterie a zabránilo dalšímu zahřívání a plynování

2.2.4 Stage 4: Vyrovnávací poplatek

Vyrovnávací nabíjení používá vyšší napětí než absorpční nabíjení, aby se vyrovnaly všechny články v bateriové baterii. Jak víme, baterie v sérii nebo paralelně tvoří bateriovou banku. Pokud nejsou některé články v bateriovém bloku plně nabity, v této fázi budou všechny plně nabity a dokončí všechny chemické reakce baterie.

Vařící voda

Vařící voda

Protože následuje fázi 3 (když je baterie zcela nabitá), když zvýšíme napětí a do baterií vysíláme více energie, elektrolyty budou vypadat, jako by vrely. Ve skutečnosti to není horké; je to vodík generovaný z elektrolytů a vytváří mnoho bublin. Tyto bubliny míchají elektrolyty.

Pravidelné míchání elektrolytů tímto způsobem je zásadní pro zatopenou bateriovou banku.

Můžeme to považovat za periodické přebíjení, ale je užitečné (někdy nezbytné) pro určité baterie, jako jsou zaplavené baterie a neuzavřené baterie, jako jsou AGM a Gel.

V technických údajích o bateriích obvykle najdete, jak dlouho má vyrovnávací nabíjení trvat, a podle toho nastavte parametr v regulátoru nabíjení.

2.3 Proč zatopené baterie vyžadují vyrovnávání

Ve zkratce,

aby se zabránilo sulfataci olověné baterie.

chemická reakce výboje

Chemická reakce výboje

Chemické reakce vybíjení baterie vytvářejí měkké krystaly síranu olovnatého, které jsou obvykle připojeny k povrchu desek. Pokud baterie v takovém stavu stále pracuje, jak se časem ubíhají, měkké krystaly sulfátu se množí a budou ještě těžší a těžší, což je docela obtížné převést zpět na měkké nebo dokonce aktivovat materiály, které byly součástí elektrolyt.

Sulfatace olověných baterií je pohromou selhání baterie. Tento problém je běžný v dlouhodobých vybitých bateriových bankách.

Při úplném nabití mohou být krystaly měkkého síranu převedeny zpět na aktivní materiály, ale solární baterie se málokdy plně nabije, zejména v nesprávně navrženém solárním FV systému, kde je buď solární panel příliš malý nebo je baterie příliš velká. .

Síra olověných baterií

Síra olověných baterií

Tento problém může vyřešit pouze periodické přebíjení při vysokém napětí; jmenovitě vyrovnávací nabíjení, které pracuje při vysokém napětí, vytváří bubliny a míchá elektrolyt. Proto je fáze 4 nezbytná pro zatopenou bateriovou banku. V mnoha solárních systémech mimo síť obvykle používáme generátor + nabíječku k pravidelnému vyrovnání zatopené solární baterie podle specifikace baterie.

2.4 Nastavení požadovaných hodnot vs. teplota

Vzhledem k tomu, že nastavená hodnota absorpce (stupeň 2), float nastavená hodnota (stupeň 3) a vyrovnávací nastavená hodnota (stupeň 4) mohou být všechny kompenzovány teplotou, pokud je k dispozici teplotní senzor, chtěli bychom za tato malá slova téma.

U některých pokročilých regulátorů nabíjení kolísají vícefázové hodnoty nabíjení s teplotou baterie. Tomu se říká funkce „teplotní kompenzace“.

Regulátor má teplotní senzor, a když je teplota baterie nízká, nastavená hodnota se zvýší a naopak - podle toho se upraví, jakmile se teplota zvýší.

Sonda teploty

Sonda teploty

Některé regulátory mají vestavěné teplotní senzory, takže musí být instalovány v blízkosti baterie, aby mohly detekovat teplotu. Jiní mohou mít teplotní sondu, která by měla být připojena přímo k baterii; Kabel jej připojí k ovladači a nahlásí teplotu baterie.

Pokud jsou vaše baterie aplikovány každý den do situace, kdy je kolísání teploty větší než 15 stupňů Celsia, je vhodnější použít regulátor s kompenzací teploty.

2.5 Nastavení požadovaných hodnot vs. typ baterie

Když přijdeme na typ baterií, doporučuje se další článek o solárních bateriích.

Většina solárních systémů přijímá olověnou baterii s hlubokým cyklem, z nichž existují typy 2: zaplavený typ a zapečetěný typ. Olovo-zaplavená baterie je nejen ekonomická, ale také převládající na trhu.

Různé typy solárních baterií

Různé typy solárních baterií

Typy baterií také ovlivňují návrh žádaných hodnot pro regulátory solárního nabíjení; moderní ovladače mají funkci, která vám umožní zvolit typy baterií před připojením k solárnímu systému.

2.6 Stanovení ideálních požadovaných hodnot

Nakonec se dostáváme k teorii o stanovení ideálních požadovaných hodnot. Upřímně řečeno, jde spíše o rovnováhu mezi rychlým nabíjením a udržovacím průběžným nabíjením. Uživatel solárního systému by měl brát v úvahu různé faktory, jako je teplota okolí, intenzita sluneční soustavy, typ baterie a dokonce i zatížení domácích spotřebičů.

Je nutné se vypořádat pouze s top 1 nebo 2 faktory; to ve většině případů stačí.

By | 2019-08-26T10:40:48+00:00 Srpna 26th, 2019|společnost novinky|0 Komentáře