Bạn có biết bất kỳ kiến ​​thức về pin chiếu sáng đường phố và bảng điều khiển PV?

Bạn có biết cách sử dụng các tấm pin và pin PV thích hợp để làm đèn đường đủ dài không? Hãy để chúng tôi cho bạn biết cách tính toán để quyết định các thông số kỹ thuật chính xác hơn mà bạn cần cho các dự án của mình.

Bây giờ chúng tôi chỉ muốn cho bạn thấy làm thế nào để chọn bảng điều khiển PV thích hợp và pin để sáng lên các vật cố đủ lâu. Hãy làm một số cài đặt trước:

Lưu ý: chúng tôi đề nghị điện áp của hệ thống là 12v khi ánh sáng lịch thi đấu là dưới 40w, nếu Nó tương đương với 40w hoặc hơn 40w, điện áp là 24v

Ví dụⅠ:

﹒Power of LED lịch thi đấu(P): 30w

﹒Hiệu quả nắng mỗi ngày (H): 4 giờ, bạn có thể kiểm tra giá trị này cho vị trí của dự án.

﹒Thời gian chiếu sáng mỗi đêm (h): 10 giờ

﹒ Chế độ ánh sáng:

đầu tiên 3 giờ 100% power, giữa 3 giờ 70% power, last 4 giờ 30% power.

Vì vậy, nó làm cho tổng 6.3hours 100% sản lượng điện.

Overlast 3 ngày u ám

P = IU

30w=I*12V, I=30/12=2.5A

Pin axit / gel =(2.5a*6.3hours*3days)/0.7(preserved battery capacity)*1.2(wastage)=81Ah

Pin Lithium =(2.5a*6.3hours*3days)/0.9(preserved battery capacity)*1.2(wastage)=63Ah

Bảng điều khiển PV=30w/18V*6.3h*18V/4H*1.3(wastage)=62W

Vì vậy, đối với hệ thống 30w, chúng tôi chỉ cần sử dụng 1pc 81Ah / 12V acid pin hoặc 1pc 63Ah / 12V pin lithium và 1pc 62W / 18V PV panel để đạt được hiệu quả ánh sáng tốt. Chúng tôi thường chọn 90Ah axit / gel pin / 70Ah pin lithium và 70w PV panel.

Ví dụ Ⅱ (áp dụng cho cánh tay đơn hoặc đôi đèn đường phố)

﹒Power của LED lịch thi đấu (P): 80w (1pc 80w lịch thi đấu hoặc 2pcs 40w đồ đạc)

﹒Hiệu quả nắng mỗi ngày (H): 4 giờ

﹒Thời gian chiếu sáng mỗi đêm (h): 10 giờ

﹒ Chế độ ánh sáng:

đầu tiên 3 giờ 100% power, giữa 3 giờ 70% power, last 4 giờ 30% power.

Vì vậy, nó làm cho tổng 6.3hours 100% sản lượng điện.

Overlast 3 ngày u ám

P = IU

80w=I*24V, I=80/24=3.3A

Pin axit / gel =(3.3a*6.3hours*3days)/0.7(preserved battery capacity)*1.2(wastage)=107Ah

Pin Lithium =(3.3a*6.3hours*3days)/0.9(preserved battery capacity)*1.2(wastage)=84Ah

Bảng điều khiển PV=80w/36V*6.3h*36V/4H*1.3 (wastage)=164W

Vì vậy, đối với hệ thống 80pc 2Ah / 107V axit / gel hoặc 12pc 2Ah / 84V hoặc 12pc 1Ah / 84V pin lithium và 24pc 2W / 170V hoặc 18pc 1W / 170V PV panel để đạt hiệu quả chiếu sáng tốt. Chúng tôi thường chọn 36Ah axit / gel pin / 110Ah pin lithium và 90w PV panel.

By | 2018-03-28T01:46:04+00:00 Tháng Một 8th, 2018|tin tức công ty|0 Comments