Điều quan trọng cần lưu ý là mô-đun PV của bạn không ảnh hưởng đến Giờ cao điểm của Mặt trời, thay vào đó, các yếu tố môi trường nhiều hơn.

3 yếu tố môi trường chính ảnh hưởng đến Giờ Mặt Trời Cao điểm bao gồm:

1. Vị trí so với Mặt trời:

Các khu vực trên thế giới gần xích đạo có bức xạ mặt trời mạnh hơn so với các khu vực xa xích đạo hơn. Giờ Mặt Trời cao điểm ở những vùng gần xích đạo hơn.

Do đó, nếu bạn đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở những vùng này, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn được sản xuất từ ​​hệ thống điện mặt trời và ngược lại.

2. Mây

Sự hiện diện của các đám mây trong khí quyển làm khuếch tán bức xạ mặt trời, do đó làm giảm Giờ Mặt Trời cao điểm. Mây của một địa điểm là yếu tố hàng ngày nhiều hơn; nơi những ngày mưa hoặc nhiều mây có ít PSH hơn và những ngày quang đãng có nhiều PSH hơn.

3. Các mùa khí hậu

Trong một số mùa, PSH nhất định giảm dựa trên vị trí của mặt trời vào những thời điểm đó. Ví dụ, có nhiều giờ Cao điểm hơn trong mùa hè so với mùa đông.

Biết PSH của vị trí của bạn là rất quan trọng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Điều này sẽ cho phép bạn ước tính năng lượng mà hệ thống PV có thể tạo ra tối đa.

Để ước tính năng lượng mà PV của bạn có thể tạo ra, hãy làm theo các bước đơn giản dưới đây.