Należy zauważyć, że moduł PV nie ma wpływu na godziny szczytu słonecznego, a raczej czynniki są bardziej środowiskowe.

Trzy główne czynniki środowiskowe, które wpływają na szczytowe godziny słoneczne to:

1. Pozycja względem Słońca:

Regiony świata, które znajdują się bliżej równika, mają bardziej intensywne promieniowanie słoneczne niż te bardziej oddalone od równika. Szczytowe godziny słoneczne występują częściej w regionach położonych bliżej równika.

Dlatego jeśli instalujesz system energii słonecznej w tych regionach, będziesz miał więcej energii wyprodukowanej z systemu fotowoltaicznego i odwrotnie.

2. Zachmurzenie

Obecność chmur w atmosferze rozprasza promieniowanie słoneczne, zmniejszając w ten sposób szczytowe godziny słoneczne. Zachmurzenie miejsca jest bardziej codziennym czynnikiem; gdzie deszczowe lub pochmurne dni mają mniej PSH, a pogodne dni mają więcej PSH.

3. Pory klimatyczne

W niektórych porach roku PSH będzie się zmniejszać w zależności od pozycji słońca w tamtych czasach. Na przykład w sezonie letnim jest więcej godzin szczytu słonecznego w porównaniu z zimą.

Znajomość PSH swojej lokalizacji jest bardzo ważna podczas instalacji systemu fotowoltaicznego. Pozwoliłoby to oszacować energię, jaką system PV może wyprodukować maksymalnie.

Aby oszacować energię, jaką może wyprodukować twoja fotowoltaika, wykonaj poniższe proste czynności.