Faktory, které ovlivňují vrcholové hodiny slunce místa?

//Faktory, které ovlivňují vrcholové hodiny slunce místa?

Faktory, které ovlivňují vrcholové hodiny slunce místa?

Faktory, které ovlivňují vrcholové hodiny slunce místa?

Je důležité si uvědomit, že váš FV modul nemá žádný vliv na špičkové hodiny slunce, ale faktory jsou více ekologické.

Mezi hlavní faktory prostředí 3, které ovlivňují vrcholové hodiny slunce, patří:

1. Poloha vzhledem ke Slunci:

Oblasti světa, které jsou blíže k rovníku, mají intenzivnější záření ze slunce ve srovnání s těmi, které jsou dále od rovníku. Peak Sun Hours je více v těch regionech blíže k rovníku.

Pokud tedy v těchto regionech instalujete solární systém, měli byste ze solárního FV systému vyrábět více energie a naopak.

2. Oblačnost

Přítomnost mraků v atmosféře rozptyluje sluneční záření, čímž snižuje špičkové sluneční hodiny. Oblačnost místa je spíše každodenním faktorem; kde deštivé nebo zatažené dny mají méně PSH a jasné dny mají více PSH.

3. Klimatické období

Během některých ročních období je PSH povinna snižovat na základě polohy Slunce v té době. Například v letních sezónách je více hodin Peak Sun ve srovnání se zimními obdobími.

Při instalaci solárního FV systému je velmi důležité znát PSH vaší polohy. To vám umožní odhadnout energii, kterou může FV systém maximálně produkovat.

Chcete-li odhadnout energii, kterou vaše PV může produkovat, postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

By | 2019-10-21T05:30:54+00:00 Října 21st, 2019|společnost novinky|0 Komentáře